Plany ewakuacji

Jeśli nie posiadasz jeszcze planów ewakuacyjnych, wykonamy je dla Ciebie, uwzględniając specyfikę Twojej firmy. Proponujemy zamieszczenie na rzutach architektonicznych firmowych pomieszczeń planu kierunku dróg ewakuacyjnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu gaśniczego. Na planie mogą znaleźć się również instrukcje BHP, przeciwpożarowe, wykazy telefonów alarmowych oraz informacje o brygadach ratunkowych.

Z doświadczenia wiemy, że estetyczne graficzne przedstawienia planu ewakuacji jest szybciej zapamiętywane przez pracowników, co zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo w firmie. Plany wykonujemy w formie zapewniającej pełną czytelność.

W zależności od Państwa potrzeb i życzeń plany ewakuacyjne dostarczamy na różnych materiałach, np.  PCV, dibond, oprawione w ramę lub za szkłem.