Szkolenia i audyty LOTO


Służymy pomocą podczas tworzenia planu wdrożenia programu LOTO, wymagającego przeprowadzenia audytu wszystkich istniejących i potencjalnych niebezpiecznych źródeł energii. Pomożemy w utworzeniu ich listy, opisaniu procedur oraz określeniu zakresu odpowiedzialności pracowników. Podzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach szkolenia pracowników i przełożonych, dzięki którym znacząco podniesie się poziom świadomości pracowników, zarówno w zakresie stosowania systemu LOTO jak i bezpieczeństwa pracy.