• Bariera odgradzająca z szybą
 • Taśma podłogowa zachowaj bezpieczną odległość
 • Oznakowania kolejek przy kasie
 • Oznakowanie sklepowe bezpieczna odległość
 • Znak zachowaj odległość stań tutaj
 • Znak zachowaj odległość stań tutaj
 • Znak zachowaj odległość stań tutaj
 • Znak stań tutaj
 • Znak zachowaj odległość stań tutaj
 • Znak zachowaj odległość stań tutaj
 • Znak zachowaj odległość 1,5 m
 • Znak zachowaj odległość 1,5 m
 • Etykieta dostawco, tu pozostaw towar
 • Etrykieta podłogowa tu zostaw towar
 • Taśmy zachowaj bezpieczną odległość
 • Tablica dostawco tu zostaw towar
 • Potykacze zachowaj odległość
 • Potykacze zachowaj odległość
 • Tablica nie dotykaj bez rękawic
 • Tablica nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Tablica nie wchodź zadzwoń
 • Tablica osłaniaj twarz przy kichaniu
 • Tablica prosimy zachowaj środki ostrożności
 • Tablica zachowaj odległość
 • Tablica zdezynfekuj dłonie

W trosce o zdrowie pracowników

 Nigdy nie mierzyliśmy się z taką sytuacją. Partnerzy i klienci pytają nas o odgrodzenia, oznakowania kolejek i znaki ostrzegawcze dotyczące higieny i ogólnego zagrożenia związanego z ogłoszoną pandemią i zagrożeniem zakażeniem koronawirusem.

 

Zachowaj rozsądek:

 • zachowaj rozsądny dystans w kontaktach ze współpracownikami
 • przed i po pracy zdezynfekuj dłonie
 • częściej niż zazwyczaj dbaj o higienę rąk
 • jeśli masz gorączkę, objawy grypy czy przeziębienia - skontaktuj się z lekarzem
 • jeśli jest taka możliwość, wykonuj swoją pracę zdalnie

 

Zachowaj rozsądek i zastosuj w firmie:

 • szyby bezpieczeństwa i konstrukcje odgrodzeniowe z szybami
 • oznakowania kolejek i stref buforowych: naklejki podłogowe, taśmy podłogowe, taśmy odgrodzeniowe ostrzegawcze
 • oznakowania bezpiecznego odkładania dostaw i towarów
 • tablice informacyjne dotyczące higieny oraz postępowania w razie podejrzenia choroby
 • tablice ostrzegawcze i informacyjne dla zwiększenia poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje, współpracowników oraz gości (np. dostawców)
 • chusteczki, myjki odkażające i dezynfekujące w jak największej liczbie miejsc

 

Potrzebujesz pomocy przy organizacji oznakowań i zabezpieczeń w swojej firmie?? Skontaktuj się z naszymi doradcami!

 

 


Do pobrania: