Warto wiedzieć

 • Monitoring w firmie. Nie zapomnij o tablicach informacyjnych

  Monitorujesz bezpieczeństwo na terenie Twojej firmy za pomocą kamer? Pamiętaj, że jeśli na podstawie zapisu z monitoringu jest możliwość ustalenia tożsamości osoby uwiecznionej na nagraniu, mają zastosowanie ogólne reguły ustawy o ochronie danych osobowych.

 • Przykładowe oznakowanie rurociągów

  Oznakowanie barwne rurociągów - kolory, strzałki, napisy

  Barwne oznakowanie rurociągów przekazuje jedną z najważniejszych informacji osobie pracującej przy lub w pobliżu instalacji rurociągowych. Kolorowe taśmy i etykiety ze strzałką, często także z tekstem, opisują zawartość i kierunek przepływu substancji w rurociągu.

 • Oznakowanie substancji niebezpiecznych - piktogramy GHS

  GHS (Global Harmonised System czyli Globalnie Ujednolicony System Klasyfikacji i Oznakowania) to system, który ujednolica kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin pod względem stwarzanych przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska. Zawiera wymagania dotyczące informowania o zagrożeniu w postaci: etykiet ostrzegawczych oraz kart charakterystyki.

 • Gdzie i jak umieszczać oznakowania rurociągów?

  Pierwszym krokiem właściwego oznakowania rurociągów jest wyznaczenie miejsc, w których potrzebne są etykiety czy taśmy identyfikacyjne.

 • Znakowanie rurociągów - przepisy i normy

  Czytelnie oznakowane rurociągi w obiektach przemysłowych pomagają w utrzymaniu bezpiecznego i wydajnego miejsca pracy. Kiedy rury są wyraźnie oznaczone, zachodzi dużo mniejsze prawdopodobieństwo wypadków związanych ze zdrowiem pracowników i zniszczeniem mienia. Od 2005 roku w Polsce nie obowiązują normy dotyczące znakowania rurociągów. Unormowane jest tylko oznakowanie instalacji zawierających substancje lub preparaty niebezpieczne.

 • Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych powinny mieć niebieską nawierzchnię

  Od lipca 2017 wszystkie miejsca parkingowe dla pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawnych i pojazdów uprawnionych do przewożenia tychże osób powinny być pomalowane na niebiesko.