Warto wiedzieć

 • Gdzie i jak umieszczać oznakowania rurociągów?

  Pierwszym krokiem właściwego oznakowania rurociągów jest wyznaczenie miejsc, w których potrzebne są etykiety czy taśmy identyfikacyjne.

 • Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych powinny mieć niebieską nawierzchnię

  Od lipca 2017 wszystkie miejsca parkingowe dla pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawnych i pojazdów uprawnionych do przewożenia tychże osób powinny być pomalowane na niebiesko.

 • Oznakowanie substancji niebezpiecznych - piktogramy GHS

  GHS (Global Harmonised System czyli Globalnie Ujednolicony System Klasyfikacji i Oznakowania) to system, który zawiera ujednolica kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin pod względem stwarzanych przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska. Zawiera wymagania dotyczące informowania o zagrożeniu w postaci: etykiet ostrzegawczych oraz kart charakterystyki.

 • Znakowanie rurociągów - przepisy i normy

  Czytelnie oznakowane rurociągi w obiektach przemysłowych pomagają w utrzymaniu bezpiecznego i wydajnego miejsca pracy. Kiedy rury są wyraźnie oznaczone, zachodzi dużo mniejsze prawdopodobieństwo wypadków związanych ze zdrowiem pracowników i zniszczeniem mienia. Od 2005 roku w Polsce nie obowiązują normy dotyczące znakowania rurociągów. Unormowane jest tylko oznakowanie instalacji zawierających substancje lub preparaty niebezpieczne.


Script logo