Warto wiedzieć

 • Punkt pierwszej pomocy w miejscu pracy

  Punkt pierwszej pomocy w miejscu pracy

  Punkty pierwszej pomocy muszą być tworzone w przedsiębiorstwach, w których wykonuje się prace o dużym ryzyku spowodowania wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne.

 • W trosce o zdrowie pracowników

    W trosce o zdrowie pracowników - zachowaj rozsądek i zastosuj w firmie.

 • Plan dróg ewakuacyjnych

  Oznakowanie dróg ewakuacyjnych i plany ewakuacji

  Prawidłowo wykonane plany ewakuacji i oznakowanie dróg ewakuacyjnych pozwalają uniknąć paniki podczas ewakuacji.

 • Oznakowanie hal i magazynów

  Oznakowanie magazynu - dobrze zaplanowane i czytelne

  Oznakowanie magazynów: regałów, alejek, doków, skrzynek oraz pól odkładczych i ścieżek komunikacyjnych jest jedną z podstaw funkcjonowania nowoczesnego magazynu.

 • Tablice środków ochrony indywidualnej

  Środki ochrony indywidualnej - tablice informacyjne

  Dzięki tablicom Środków Ochrony Indywidualnej (ang. PPE Boards) możesz szybko i w sposób atrakcyjny wizualnie przekazać informację o standardach bezpieczeństwa w Twojej firmie.

 • Lockot Tagout LOTO

  Lockout / Tagout. Czym jest? Dlaczego warto wprowadzić LOTO?

  LOTO (Lockout / Tagout) to system procedur wyłączania, blokowania oraz oznakowania maszyn i urządzeń przemysłowych podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych. Dzięki LOTO chronieni są przede wszystkim pracownicy przed zagrożeniami utraty zdrowia lub życia.

 • Monitoring w firmie. Nie zapomnij o tablicach informacyjnych

  Monitorujesz bezpieczeństwo na terenie Twojej firmy za pomocą kamer? Pamiętaj, że jeśli na podstawie zapisu z monitoringu jest możliwość ustalenia tożsamości osoby uwiecznionej na nagraniu, mają zastosowanie ogólne reguły ustawy o ochronie danych osobowych.

 • Przykładowe oznakowanie rurociągów

  Oznakowanie barwne rurociągów - kolory, strzałki, napisy

  Barwne oznakowanie rurociągów przekazuje jedną z najważniejszych informacji osobie pracującej przy lub w pobliżu instalacji rurociągowych. Kolorowe taśmy i etykiety ze strzałką, często także z tekstem, opisują zawartość i kierunek przepływu substancji w rurociągu.

 • Oznakowanie substancji niebezpiecznych - piktogramy GHS

  GHS (Global Harmonised System czyli Globalnie Ujednolicony System Klasyfikacji i Oznakowania) to system, który ujednolica kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin pod względem stwarzanych przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska. Zawiera wymagania dotyczące informowania o zagrożeniu w postaci: etykiet ostrzegawczych oraz kart charakterystyki.

 • Gdzie i jak umieszczać oznakowania rurociągów?

  Pierwszym krokiem właściwego oznakowania rurociągów jest wyznaczenie miejsc, w których potrzebne są etykiety czy taśmy identyfikacyjne.

 • Znakowanie rurociągów - przepisy i normy

  Czytelnie oznakowane rurociągi w obiektach przemysłowych pomagają w utrzymaniu bezpiecznego i wydajnego miejsca pracy. Kiedy rury są wyraźnie oznaczone, zachodzi dużo mniejsze prawdopodobieństwo wypadków związanych ze zdrowiem pracowników i zniszczeniem mienia. Od 2005 roku w Polsce nie obowiązują normy dotyczące znakowania rurociągów. Unormowane jest tylko oznakowanie instalacji zawierających substancje lub preparaty niebezpieczne.

 • Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych powinny mieć niebieską nawierzchnię

  Od lipca 2017 wszystkie miejsca parkingowe dla pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawnych i pojazdów uprawnionych do przewożenia tychże osób powinny być pomalowane na niebiesko.